Nyheter

 • Idrettens bakside: Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet
  23. september 2016
  Helt siden idretten oppstod med de første olympiske leker i antikkens Hellas nesten 800 år før Kristus, og sannsynligvis lenge, lenge før den tid, har idretten hatt en sentral posisjon i samfunnet, assosiert med målbevissthet, glede, og fysisk og mental styrke. Men med tiden har toppidretten utviklet seg til også å bli en økonomisk milliardarena med et bredt spekter av interessenter og tette knytninger både til det private næringslivet og til politikken. På tross av idrettens rene form, har «medaljen» dessverre også en bakside – nemlig økonomisk kriminalitet. Kanskje ikke så rart, gitt den globale interessen og de enorme summene av penger involvert?
 • Omfanget av leietakers erstatningsansvar – skjerpede krav til presisjon i avtaledokumenter mellom profesjonelle parter
  12. september 2016
  Høyesterett avsa 29. juni 2016 en dom som avklarer omfanget av leietakers erstatningsansvar for skade på utleiers bygg forårsaket av leietakers virksomhet under Standard leieavtale for næringslokaler. Høyesterett fant at det ikke foreligger et objektivt erstatningsansvar for skader forårsaket av leietakers virksomhet. Høyesterett avviser også objektiv forståelse av kontraktens ordlyd som eneste relevante tolkningsmoment mellom næringsdrivende.
 • Gjennomføring av UCITS V i norsk rett
  8. september 2016
  UCITS V-direktivet (EUs verdipapirfondsdirektiv), som endrer UCITS IV-direktivet, ble vedtatt i EU 23. juli 2014, med gjennomføringsfrist i EU 18. mars 2016. UCITS V må gjennomføres også i norsk rett, men har blitt forsinket i påvente av at forordningene om de europeiske tilsynsmyndighetene på finansmarkedsområdet skulle innlemmes i EØS-avtalen. Etter at Stortinget samtykket til sistnevnte 13. juni d.å. foreslo Finansdepartementet 26. august 2016 å gjennomføre UCITS V i norsk rett, jf. Prop. 154 L (2015-2016).
 • Oslo Børs publiserer veiledning om rapportering av samfunnsansvar
  7. september 2016
  Oslo Børs publiserte denne uken en veiledning til bedrifter om rapportering av samfunnsansvar, herunder bl.a. forhold knyttet til miljø og klima, korrupsjon, menneske- og arbeidstakerrettigheter, leverandører og kunder samt skatt og konkurranseforhold.
 • Vi søker advokat | Restrukturering
  5. juli 2016
  Steenstrup Stordrange har ambisjoner og etterlyser nye medarbeidere som har lyst til å være med å bygge Norges beste restruktureringsteam! Vi søker deg med 2-10 års erfaring fra advokatvirksomhet, bank, finansiering, næringsliv, med høy kompetanse innen selskapsrett, bank- og finansrett og insolvensrett.
 • Vi søker forretningsadvokat i Tønsberg
  5. juli 2016
  Mange har valgt en advokatkarriere i de største byene, men kjenner på lengselen etter å komme tilbake til sine hjemtrakter. Nå har du muligheten til å flytte til Tønsberg samtidig som du kan utvikle deg faglig og kommersielt i ett av landets største advokatfirmaer. Akkurat nå søker vi etter advokater med kompetanse innenfor entreprise. Hos oss kan du dyrke og utvikle din faglige posisjon i et team med dedikerte og engasjerte kolleger i et miljø med høyt tempo og varierte utfordringer. Du får også spennende muligheter for å spesialisere deg og bygge kompetanse.
 • Nicolai Skridshol går til Steenstrup Stordrange
  18. mai 2016
  Vi er svært stolte av å kunne ønske Nicolai Skridshol velkommen til oss. Nicolai anses å være en av Norges ledende advokater innen antikorrupsjon og granskning, noe som også ble bekreftet da han nylig ble topprangert innenfor Granskning i Finansavisens advokatundersøkelse. Med Bjørn Stordrange på økonomiske straffesaker, Jon E. Skjørshammer på konkurs- og insolvensrett og nå Nicolai Skridshol på granskning får vi et særdeles sterkt og velrenommert team innenfor granskning og compliance.
 • Se alle nyheter

OSLO | BERGEN | TRONDHEIM | STAVANGER | TROMSØ | ÅLESUND | TØNSBERG
 Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies


 Våre blogger: Corporate news | Byggejus | Fiskejuss