Nyheter

 • Endrede krav til rapportering om samfunnsansvar
  20. oktober 2016
  Direktiv 2014/95/EU (EUs CSR-direktiv), som endrer regnskaps-direktivet når det gjelder tilgang til ikke-finansiell og mangfoldsinformasjon fra visse store selskaper og grupper, ble vedtatt i EU 22. oktober 2014, med gjennomføringsfrist i EU 6. desember 2016. Norge er etter EØS-avtalen forpliktet til å implementere CSR-direktivet, og selv om de fleste av direktivets krav allerede er ivaretatt gjennom regnskapsloven § 3-3c, vil innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen kunne medføre behov for endringer i blant annet regnskapsloven og allmennaksjeloven. Foretak som rammes av direktivets bestemmelser vil måtte rapportere i henhold til de nye kravene fra og med regnskapsåret 2017.
 • IFLR1000 - Rangert blant Norges ledende
  14. oktober 2016
  IFLR 1000 har nylig publisert sin årlige advokatkåring. Dette er en rangering som opererer med kun fire kategorier. Steenstrup Stordranges advokater Klaus Henrik Wiese-Hansen (Financial Regulatory), Odd Moe og Stein Hegdal (Banking) og Terje Gulbrandsen (M&A) er alle rangert blant Norges ledende advokater innen sine felt.
 • Vi søker forretningsadvokat i Tønsberg | Entreprise
  15. september 2016
  Mange har valgt en advokatkarriere i de største byene, men kjenner på lengselen etter å komme tilbake til sine hjemtrakter. Nå har du muligheten til å flytte til Tønsberg samtidig som du kan utvikle deg faglig og kommersielt i ett av landets største advokatfirmaer. Akkurat nå søker vi etter advokater med kompetanse innenfor entreprise. Hos oss kan du dyrke og utvikle din faglige posisjon i et team med dedikerte og engasjerte kolleger i et miljø med høyt tempo og varierte utfordringer. Du får også spennende muligheter for å spesialisere deg og bygge kompetanse.
 • Advokat/advokatfullmektig | Vestfold (Tønsberg)
  30. september 2016
  Vi ser nå etter flere advokater/advokatfullmektiger som vil være med å realisere vår visjon. Vi er et nasjonalt miljø, der vi jobber på tvers av våre syv kontorer, og du vil jobbe i team med dedikerte og engasjerte kollegaer som kan «håndverket». Som medarbeider i ett av landets største advokatfirmaer vil du få spennende muligheter til å bygge kompetanse og etter hvert spesialisere deg. Vårt kontor i Tønsberg betjener hele regionen Buskerud, Telemark og Vestfold, og består for tiden av 8 advokater.
 • New EU Directive affects procedural handling time in insurance industries
  18. oktober 2016
  A new Act on Complaints Bodies in Consumer Cases entered into force on 1st July 2016. The Act implements EU directive 2013/11/EU on alternative dispute resolution for consumer disputes and is set to establish a just and effective out-of-court dispute resolution procedure for consumers. The Directive requires Member States to ensure that their approved Alternative Dispute Resolution (ADR) bodies are impartial and transparent, offer services at no or nominal costs to the consumer, and ensure that complaints are handled within 90 days of referral.
 • Ledig stilling: Advokatfullmektig | Restrukturering
  13. oktober 2016
  Det skjer mye i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange for tiden. Mer enn 40 nye kloke hoder er ansatt i løpet av det siste året. Det betyr at vi nå har mer enn 130 dyktige advokater i selskapet, og flere skal vi bli. Vi skal vokse. Vi skal være et firma som står godt på egne ben og egne verdier. Et firma hvor våre klienter får den ypperste juridiske rådgivning. Et firma hvor det er godt å være. Vi går nå inn i en ny fase av vår 27 år gamle historie. En fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Vi håper du vil være med på vår reise fremover.
 • Nye partnere: Øystein Skudal og Christian O. Hartmann
  12. oktober 2016
  Steenstrup Stordrange er i sterk vekst og vi gleder oss over å annonsere at ytterligere to sterke advokater har valgt å bli med oss på vår reise fremover. Med Øystein Skudal og Christian O. Hartmanns overgang styrker vi oss ytterligere innen fagområdene fornybar energi og næringseiendom.
 • Statsbudsjettet 2017
  6. oktober 2016
  Skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA kommenterer skatte- og avgiftsforslagene som ble lagt frem i dagens statsbudsjett.
 • Aktuelle artikler fra våre advokater - nyhetsbrev oktober 2016
  4. oktober 2016
  Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har som mål å være en god rådgiver. Denne uke sendte vi ut et nyhetsbrev med 18 ulike artikler som tar for seg juridiske problemstillinger innenfor en rekke aktuelle fagområder. Alle artiklene er skrevet av Steenstrup Stordranges advokater.
 • Idrettens bakside: Korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet
  23. september 2016
  Helt siden idretten oppstod med de første olympiske leker i antikkens Hellas nesten 800 år før Kristus, og sannsynligvis lenge, lenge før den tid, har idretten hatt en sentral posisjon i samfunnet, assosiert med målbevissthet, glede, og fysisk og mental styrke. Men med tiden har toppidretten utviklet seg til også å bli en økonomisk milliardarena med et bredt spekter av interessenter og tette knytninger både til det private næringslivet og til politikken. På tross av idrettens rene form, har «medaljen» dessverre også en bakside – nemlig økonomisk kriminalitet. Kanskje ikke så rart, gitt den globale interessen og de enorme summene av penger involvert?
 • Omfanget av leietakers erstatningsansvar – skjerpede krav til presisjon i avtaledokumenter mellom profesjonelle parter
  12. september 2016
  Høyesterett avsa 29. juni 2016 en dom som avklarer omfanget av leietakers erstatningsansvar for skade på utleiers bygg forårsaket av leietakers virksomhet under Standard leieavtale for næringslokaler. Høyesterett fant at det ikke foreligger et objektivt erstatningsansvar for skader forårsaket av leietakers virksomhet. Høyesterett avviser også objektiv forståelse av kontraktens ordlyd som eneste relevante tolkningsmoment mellom næringsdrivende.
 • Gjennomføring av UCITS V i norsk rett
  8. september 2016
  UCITS V-direktivet (EUs verdipapirfondsdirektiv), som endrer UCITS IV-direktivet, ble vedtatt i EU 23. juli 2014, med gjennomføringsfrist i EU 18. mars 2016. UCITS V må gjennomføres også i norsk rett, men har blitt forsinket i påvente av at forordningene om de europeiske tilsynsmyndighetene på finansmarkedsområdet skulle innlemmes i EØS-avtalen. Etter at Stortinget samtykket til sistnevnte 13. juni d.å. foreslo Finansdepartementet 26. august 2016 å gjennomføre UCITS V i norsk rett, jf. Prop. 154 L (2015-2016).
 • Se alle nyheter

OSLO | BERGEN | TRONDHEIM | STAVANGER | TROMSØ | ÅLESUND | TØNSBERG
 Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies


 Våre blogger: Corporate news | Byggejus | Fiskejuss